Tillgänglighetsredogörelse

Västra Götalandsregionens Förvaltningen för kulturutveckling står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kulturkatalogenvast.org uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kulturkatalogen blommor

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kulturkatalogenvast.org som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till yvonne.jagersjo@vgregion.se
 • ring 070 082 25 63

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Problem vid läsning
  Vi använder ett klart och tydligt språk så långt det går. En del av vårt innehåll innehåller branschspecifika uttryck som vi inte alltid förklarar. Då det är externa annonsörer som publicerar texter kan en del av vårt innehåll innehåller uttryck och textavsnitt som inte alltid förklaras.
 • Problem att visa fokus
  Problem att visa fokus visuellt tydligt när användaren förflyttar sig med tangentbordet på webbplatsens sidor är inte alltid tydligt
 • Problem vid navigering på webbplatsen
  Problem vid navigering på webbplatsen genom att enbart använda tangentbordet på en dator. Det går att navigera i menyer och den huvudsakliga informationen, men vissa funktioner är inte åtkomliga via tangentbordet.
 • Problem vid textning av filmer
  Vi kan inte garantera att videofilmerna alltid är textade då annonsörer länkar till egna filmklipp på filmtjänster som youtube och vimeo

  Hur vi testat webbplatsen

  Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kulturkatalogenvast.org. Senaste bedömningen gjordes den 26 oktober 2022.