Ansök - Kulturkatalogen Väst

Välkommen att söka till Kulturkatalogen Väst! Kulturkatalogen Väst är en digital utbudskatalog med professionell konst och kultur, natur- och kulturarv för barn och unga i Västra Götaland. 

Att vara med i Kulturkatalogen Väst innebär att vara en del av ett stort och rikt kulturutbud, riktat till barn och unga. Förskolor, skolor, fritidsgårdar, bibliotek med flera i Västra Götalands kommuner kan boka er och få tillgång till subvention via det regionala arrangörsstödet. Det är även många som väljer bland alla arrangemang till Skapande skolaprojekt. Om det är godkänt för Kulturkatalogen är det generellt även godkänt för Skapande skola. Det är Förvaltningen för kulturutveckling som administrerar Kulturkatalogen Väst. Allt som presenteras här granskas och godkänns av konsulenter inom respektive konstform.

Om föreställningen/projektet/besöksmålet godkänns kommer den/det att publiceras i Kulturkatalogen Väst i anslutning till att besked ges. Du kommer att få beslutet per mejl från den konsulent som handlägger din ansökan. 

Kulturkatalogen blommor