Regionalt arrangörsstöd för barn och unga

 

Varje år avsätter Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen pengar till det regionala arrangörsstödet. Pengarna är till för Västra Götalands 49 kommuner och syftar till att stärka arbetet med kultur för barn och unga. Utbudet i Kulturkatalogen Väst är godkänt för det regionala arrangörsstödet för barn och unga.

Arrangörsstödet ska komplettera kommunens egna satsningar på kultur för barn och unga. De senaste åren har stödet uppgått till runt 11 miljoner kronor. Förvaltningen för kulturutveckling har uppdraget att administrera och utveckla arrangörsstödet.

Kulturkatalogen blommor

Kommunala samordnares roll

Stödet kan användas till:

 • Entréavgifter, biljetter och/eller guidade visningar på godkända besöksmål
 • Föreställningar
 • Författarbesök
 • Resor till natur- och kulturverksamheter i Västra Götaland
 • Skolbio
 • Workshops och kulturpedagogiska projekt

Arrangörsstödet är uppdelat i två delar: subventionsstöd och omkostnadsstöd.

Subventionsstöd

Alla kommuner i Västra Götaland har en reserverad summa av subventionsstödet. Summan baseras på antalet barn mellan 3 och 19 år i varje kommun.

Subventionsstödet täcker 50 procent av kostnaden för arvode och gage samt 50 procent av filmhyran. Dessutom finns en subvention för busshyra.

I subventionsstödet ingår:

 • Entréavgifter, biljetter och/eller guidade visningar på godkända besöksmål.
 • Föreställningar
 • Författarbesök
 • Kulturpedagogiska projekt/workshops
 • Skolbio

Dessutom ingår resor till natur- och kulturverksamheter i Västra Götaland i subventionsstödet. Om det krävs att barnen behöver transport till ett arrangemang betalar den som bokar 1 000 kronor per hyrd buss. Kostnad som överstiger 1 000 kronor täcks av arrangörsstödet. Vid resa med kollektivtrafik ersätts 50 procent av kostnaden. Om resan betalas med Västtrafikkort måste kvitto begäras på resan. Om resan betalas genom ToGo-appen går det bra med en skärmbild som bevis till redovisningen. För att få ersättning måste resan göras inom Västra Götaland, inom eller utanför den egna kommunen. Den som bokar bussen eller reser med Västtrafik betalar hela kostnaden, eftersom arrangörsstödet betalas ut i efterhand.

Biljetter, entréavgifter och guidning på museer, naturum, science center, teatrar och liknande som finns med i Kulturkatalogen kan omfattas av arrangörsstödet. Det går också att kombinera med hyra av buss samt resa med Västtrafik. Dock är institutioner som ägs och finansieras av Västra Götalandsregionen undantagna. Det innebär att du som arrangör, i de fallen, betalar hela kostnaden vad gäller entréavgifter och biljetter. Men det går bra att hyra buss för att resa till institutionerna. Även här betalar den som bokar bussen 1000 kronor medan överskjutande belopp täcks av subventionsstödet.

Följande institutioner omfattas endast av resestöd (hyrd buss eller Västtrafik) men inget stöd till biljetter, entréavgifter och guidningar:

 • Film i Väst
 • Forsviks Bruk
 • Göteborgs Botaniska Trädgård
 • Göteborgs Naturhistoriska Museum
 • Göteborgs Symfoniker
 • GöteborgsOperan
 • Lödöse museum
 • Regionteater Väst
 • Slöjd & Byggnadsvård (Nääs)
 • Vitlycke museum
 • Vänersborgs museum

Omkostnadsstöd

Omkostnadsstödet finns för att ingen kommun ska behöva betala mer för arrangemanget på grund av sitt geografiska läge. Därför ersätts omkostnaderna när man anlitar en professionell utövare till 100%.

Det som ersätts är kulturutövarens

 • Resa
 • Logi
 • Traktamente

Stödet täcker också 100 procent av kostnaderna för frakt och försäkring för film.

Vem kan söka det regionala arrangörsstödet?

I varje kommun finns en kultursamordnare som ansvarar för sin kommuns användande av arrangörsstödetOm en skola, fritidsgård, förening eller liknande vill anordna ett arrangemang som finns med i Kulturkatalogen Väst och önskar arrangörsstöd för detta, så måste detta förankras hos kultursamordnaren i god tid innan genomförandet. Börja alltid med att kontakta samordnaren i kommunen! Dels för att vara säker på att arrangörsstödet kan användas till det du tänkt boka, och dels för att vara säker på att det finns stöd kvar för kommunen att använda. Kulturutövaren som är med i, och godkänd för, Kulturkatalogen Väst kan aldrig lova en arrangör att det utgår arrangörsstöd. Ansvarig kultursamordnare är den som beslutar vad det regionala arrangörsstödet ska användas till. Stödet betalas ut i efterhand, efter genomfört arrangemang. Ansökan till det regionala arrangörsstödet görs två gånger per år av kommunen. Kontaktuppgifter till de kommunala kultursamordnarna finns här. Att tänka på:

Den som arrangerat betalar alla fakturor i samband med arrangemanget. Två gånger om året, i slutet av maj och november, skickar samordnaren i kommunen in en samlad redovisning. Efter det betalas arrangörsstödet ut till kommunen för de utlägg man haft. 

Vad krävs av kommunen?

För att en kommun ska kunna söka det regionala arrangörsstödet krävs tre saker:

 • Det ska finnas en kommunal samordnare.

Samordnaren ansvarar för att fördela den reserverade summan och för en årlig redovisning till Förvaltningen för kulturutveckling.

 • Kommunen ska ha en skriftlig plan för hur man arbetar med kultur för barn och unga.
 • Det bör finnas en barn- och unga kulturgrupp. Gruppen planerar tillsammans med samordnare hur stödet används och fördelas i kommunen. Med fördel ingår barn och unga i gruppen.