Om Kulturkatalogen Väst

Letar du efter en teaterföreställning riktad till barn mellan 3-5 år? Eller kanske musik för gymnasiet? Söker du en workshop i filmmakande för högstadiet? Vill din klass besöka ett museum? Eller vill ni gå på skolbio? Få ett författarbesök? Då har du kommit rätt. 

I Kulturkatalogen Väst har vi samlat hundratals scenkonstföreställningar, workshops, projekt och olika besöksmål i Västra Götalandsregionen. Hela utbudet är granskat och kvalitetssäkrat och allt riktar sig till barn och unga.

Katalogen

I Kulturkatalogen finns professionella, frilansande konstnärer och utövare men också större kulturinstitutioner.  Det finns många museer, hembygdsgårdar, fasta scener och andra besöksmål inom natur- och kulturområdet. Besöksmålen ligger alla i Västra Götalandsregionen men övriga kulturutövare kommer från hela Sverige. 

Innehållet i Kulturkatalogen Väst är kvalitetssäkrat. En del produktioner står regionala kulturinstitutioner för, övriga kulturutövare har ansökt om att vara med i Kulturkatalogen Väst och har granskats och godkänts av konsulenter på Förvaltningen för kulturutveckling  inom respektive konstform. Konsulenterna utgår från ett antal kriterier för att säkra kvaliteten i urvalsprocessen. Här kan du läsa mer om hur du som utövare ansöker om att vara med i Kulturkatalogen. 

Kulturkatalogen Väst har ett stort och brett utbud och fungerar som ett skyltfönster med ett samlat och utvalt innehåll. Den har inte funktionen att administrera bokningar. Alla frågor och bokningar av kulturarrangemangen i katalogen sker direkt till ansvarig kulturutövare som kan vara en grupp, en konstnär, en institution eller ett besöksmål. Kontaktuppgifter till dessa finns på respektive kulturutövares sida i katalogen. Läs mer här hur Kulturkatalogen fungerar för dig som vill boka ett arrangemang ur Kulturkatalogen Väst.

Utbudet i Kulturkatalogen Väst är godkänt för det regionala arrangörsstödet  för barn och unga.

Varje år avsätter Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen pengar till det regionala arrangörsstödet. Pengarna är till för Västra Götalands 49 kommuner och syftar till att stärka arbetet med kultur för barn och unga. I varje kommun finns en Kultursamordnare som handlägger och beslutar hur kommunens pott ska användas. Läs mer om de kommunala kultursamordnarnas roll och kontaktuppgifter.